Machinekeuringen

Verreikers

Transport

Grondverzet

Machinekeuringen

Hoogwerkers

Kuunders Machinekeuringen

Veiligheid begint bij de gebruiker!

Zoals u weet is het volgens het Arbo besluit wettelijk verplicht om alle machines en gereedschappen jaarlijks te laten keuren door een onafhankelijke gecertificeerde keur meester. De ervaring leert dat verzekeringen bij ongevallen vragen naar het jaarlijkse keuring rapport, en daarnaar handelen.

Verder is het voordeel van de jaarlijkse keuring:

  • Zichtbaar maken van verborgen gebreken.
  • Inzichtelijk maken van slijtage.
  • Voorkomen van stilstand van uw machine door tijdige controle.
  • Voorkomen van incidenten en ongevallen van personeel en derden.
  • Door deze voordelen verdient de periodieke veiligheid KR keur zichzelf terug.

Onze KR keuringen voldoen aan de volgende eisen:

  • Het Arbo besluit (richtlijn arbeidsmiddelen)
  • NEN-EN normen
  • Wegenverkeerswet
  • VCA
  • En alle wettelijke veiligheids-rapportage- en keuringseisen.

Laat onze gecertificeerde keurmeesters jaarlijks al uw machines en gereedschappen KR keuren, zodat u blijft voldoen aan de wettelijke eisen en niet aansprakelijk gesteld wordt voor ongelukken of ongevallen.
KR-keur kan op locatie en/of in onze werkplaats plaatsvinden. Ook kunnen wij aan uw machines in onze uitgebreide werkplaats onderhoud verrichten en repareren zodat uw machines aan de wettelijke keuringseisen voldoen.

Wilt u meer weten of heeft u vragen neem contact op